CEMRE EĞİTİM MODELİ-1

CEMRE EĞİTİM MODELİ-1

Söz konusu olan evlatlar olunca, aileler hatta tüm yakınlar seferber olur. “En iyi eğitimi çocuklarımıza nasıl aldırırız?” telaşıdır bu. Başarılı olma adına, kabiliyetleri farklı olan çocuklarımız aynı sınav sürecinden geçer. Verilen birkaç aylık eğitim-öğretim sürecinden sonra çocuklarımızdan sınavlarda yüksek başarılar bekleriz. Kabiliyetleri farklı olan çocuklarımıza uyguladığımız sınav tek tiptir. Birkaç ay boyunca öğrencinin öğrendiklerini, sınav kağıdına en iyi şekilde yansıtmasını isteriz. Aslında bu UZUN SÜRELİ bellek yoklamasıdır. Uzun süreli belleği iyi olan çocuklar öğrendiklerini, kâğıda iyi yansıtma konusunda çok başarılıdır. Peki uzun süreli belleği iyi olmayan öğrenciler? Onlar çok iyi ders dinleseler de bir türlü dilediklerini kâğıda yansıtamazlar. Gayretin sonuçsuz kaldığı durumlardır bunlar. Ölçeğimiz hafıza yoklamaya dayalı olduğu için sadece bu yönde yeteneği olan evlatlarımız ön plana çıkar. Onları başarılı kabul ederiz. Peki uzun süreli belleği iyi olmayan çocuklarımızın tek tip ölçme yöntemiyle başarısız sayılması doğru mudur? Onları hayata dahil etme konusunda uyguladığımız ölçme araçları yeterli midir? Elbette ki yeterli değildir. Çünkü çocuklarımızın hepsinin kabiliyeti çok farklıdır. Tek tip değerlendirme yöntemi çocuklarımızı anlama ve hayata dahil etme konusunda yetersizdir.

Başarıyı ölçme konusunda kullanılan yöntem ve tekniklerle verilen eğitim, 20 kişilik bir sınıfta bir öğrenciyi dahi dışarda bırakmadan kabiliyetleri ölçüsünde hayata dahil etme konusunda yeterli olmalıdır. Düşük not aldığı için okula küsen bir çocuğun, okulda eğitimine devam etmemesi durumunda, yaşla birlikte değişip ilerde toplumun en çok ihtiyacı olduğu dönemde başka alanlarda büyük yararlar sağlayıp sağlamayacağını nasıl bilebiliriz? Çocuklarımız kabiliyetlerinin keşfedildiği bir eğitim yolculuğu içerisinde olmalıdır. Her yıl hatta her ayın çocuklarımızı keşfetmek için gelişimsel açıdan önemi vardır.

KEŞİF YOLCULUĞU BİR SEVDÂ olmalıdır. Öğrenme ortamlarında az sayıda öğrenci olması, öğretmene öğrencinin kabiliyetlerini keşfetme konusunda önemli fırsatlar sağlar. Bu anlamda, öğretmeni merkeze almadan yapılan tüm çalışmalar, yanılsamadır.

BİLGE ÖĞRETMEN MODELİ, eğitimdeki sıkışmışlığı çözmek için önemli bir anahtar olabilir. Okullarımızda bulunan deneyimli öğretmenler bizler için büyük bir hazinedir. Yılların kazandırdığı tecrübe ile onlar zaten eğitime katkı sağlamakla birlikte bunun daha güçlü bir hal alması için farklı bir boyuta taşınması gerekmektedir. Şunu bilmeliyiz ki öğrenmeyi erkene alabiliriz ancak, tecrübeyi erkene almamız mümkün değildir. Bu nedenle biriktirilen tecrübenin yeni öğretmenlere aktarımı konusunda SAĞLIKLI yöntemler geliştirilmelidir.

ÖNERİLER-1:

1-Engin bilgiye dayalı, yaptığı çalışmalar ile farkındalık yaratan BİLGE ÖĞRETMEN kadroları oluşturulabilir. Bu öğretmenler, kurum içinde öğrencileri keşfetme yolculuğunda farkındalık yaratıp genç öğretmenlere de model olabilir. BİLGE ÖĞRETMEN, bu görevi yaparken de öğretmenin çalışmasını kolaylaştırmalı, okul yönetimine önerilerde bulunmalı, öğretmenlere yeni perspektifler kazandırmalı, bunu yaparken de öğretmenin otonomluğuna zarar vermeyen bir çalışma yöntemi benimsemelidir.

22.03.2021 Murat AVCI

Bir cevap yazın